2709_header_topwerte

PRIRODZENE ŠPIČKOVÉ HODNOTY

Celulózová izolácia ISOCELL sa vyznačuje obzvlášť nízkymi súčiniteľmi tepelnej vodivosti

  • AT/EU: 0,038 W/mK
  • DE: 0,039 W/mK
  • CH: 0,038 W/mK

Avšak každá izolácia je iba taká dobrá, ako jej najslabšie miesto. Preto vypĺňa ISOCELL aj tie najužšie škáry a trhliny. Tak vzniká súvislá izolačná vrstva bez tepelných mostov. Kompaktná, s vysokou objemovou hmotnosťou a bez škár, to znamená bez akéhokoľvek prúdenia vzduchu v izolačnom materiáli. Vďaka tomu dosahuje celulózová izolácia v porovnávacích meraniach často oveľa lepšie výsledky ako jej konkurenti. Vysokú kvalitu spracovania zabezpečujú dokonale vyškolené špecializované výrobné závody ISOCELL.

 

Vedeli ste?
Z projektu „Vetrotesnosť podkrovných priestorov 2012“ rakúskej spoločnosti pre výskum dreva Holzforschung Austria vyplynuli nasledovné poznatky: Tepelné straty vykazujú pri rovnakom tvare škár a rovnakom tlakovom rozdiele pri ľahkej minerálnej vlne (cca 10,7 kg/m³) hodnoty vyššie cca o 100% v porovnaní s ťažkou minerálnou vlnou (cca 28,5 kg/m³) a o cca 200% vyššie ako pri celulózovej izolácii (cca 52,7 kg/m³)